Goed nieuws voor de restauratie van de Abdij van Park te Heverlee

Goed nieuws voor de restauratie van de Abdij van Park te Heverlee

Stadsschouwburg Leuven

Stadsschouwburg Leuven

Restauratie van het voormalig zusterklooster site Oud Sint-Jan te Brugge

Uitbreiding kantoren en team

Abdij van Park in Heverlee

Open Monumentendag Vlaanderen 09/09

Oplevering van de Instandhoudingswerken Hoogstraten