Restauratie van het voormalig zusterklooster site Oud Sint-Jan te Brugge

Uitbreiding kantoren en team

Abdij van Park in Heverlee

Open Monumentendag Vlaanderen 09/09

Oplevering van de Instandhoudingswerken Hoogstraten

Maria Boodschap

H. Hart Heverlee laureaat monumentenprijs