GATE15 te Antwerpen GATE15 te Antwerpen Leopoldkazerne te Gent Leopoldkazerne te Gent Sint-Catharinakerk te Diegem Sint-Catharinakerk te Diegem Helleputtegebouw en Hôtel d’Eynatten te Leuven Helleputtegebouw en Hôtel d’Eynatten te Leuven Sint-Niklaaskerk te Gooik Sint-Niklaaskerk te Gooik Sint-Walburgakerk te Oudenaarde Sint-Walburgakerk te Oudenaarde Hoeve d’Helle te Bogaarden Hoeve d’Helle te Bogaarden